الف) دیوارهای حائل در بزرگراه­ها

سیستم دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  معمولاً در اجرای جاده­‌هایی با اختلاف سطح و تعریض جاده­‌های موجود بوسیله خاکبرداری یا خاکریزی، استفاده می­‌شوند. دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  نسبت به دیوارهای بتنی وزنی معمول دارای مزیت است. در شکل 1مقایسه­‌ای بین دیوار بتنی وزنی معمول و دیوار پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ)  دائم برای ساخت جاده با اختلاف سطح صورت گرفته است. دیوارهای وزنی معمول بسیار گران­تر از دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) دائم می­‌باشند، چرا که آنها نیاز به سیستم نگهبان خاکبرداری موقت، خاکبرداری خاک پشت دیوار، و فونداسیون­های بزرگ و عمیق دارند. دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) را همچنین می­توان برای ساخت پایه پل­ها و خاکبرداری انتهای شیب پایه­ پل­های موجود نیز بکار گرفت. (رجوع کنید به FHWA – RD -97-130, 1998)

الف. دیوار بتنی وزنی متعارف

ب. دیوار دائم تیر نگهبان مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  شده با روکش الواری

شکل 1. مقایسه دیوارهای وزنی معمول و دیوارهای مهارکوبی ( یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  جهت احداث جاده با اختلاف سطح

 

 

 

ب) پایدارسازی زمین لغزه­ها و شیب­ها

المان مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) و مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) اغلب در ترکیب با المان دیوار، تیرهای افقی و یا بلوک­های بتنی برای پایدارسازی شیب و زمین لغزه‌­ها استفاده می­شود. مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  خاک و سنگ امکان خاکبرداری و برش‌­های عمیق را جهت ساخت بزرگراه‌­های جدید (شکل 2-الف) مهیا می­سازد. سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) زمین را می­توان برای تامین نیروی زیاد لازم برای پایدارسازی توده زمین بالای زمین لغزه­‌ها و یا سطوح شیب­دار (شکل 2-ب) استفاده نمود. این نیرو ممکن است نسبتاً بزرگ­تر از نیروی پایدارسازی خاکبرداری­های قائم در ساخت دیوارهای حائل­ معمول در بزرگراه‌­ها باشد. اگر زمین حرکت (اکتیو) نکند و متراکم شود و قادر به تحمل نیروهای عکس­العمل مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)  ها در قسمت خاکبرداری شده باشد، می­توان از تیرهای افقی یا بلوک­های بتنی برای انتقال بار مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ها به زمین در سطح شیب استفاده نمود. در انتخاب بین بلوک بتنی یا تیرهای افقی عواملی چون، هزینه، زیبایی و مراقب­های بلند مدت دیوار با سطح نمایان (اکسپوز) موثر می­باشد.

 

ج) سازه­های tiedown (دوخت به کف) با اجرای دال مهارکوبی شده در کف گود

دیوارهای پایدارسازی شده به روش مهارکوبی (یا مسلح شده به روش انکراژ) دائم را می­توان برای تامین مقاومت در برابر نیروهای آپلیفت قائم اجرا نمود. فشار آپلیفت رو به بالا توسط نیروهای هیدرواستاتیک یا واژگونی ایجاد می­شود. این روش در پروژه­هایی که سطح آب زیرزمینی بالاست بکار گرفته می­شود، جاییکه سازه وزن مرده کافی برای خنثی نمودن نیروهای آپلیفت قائم را ندارد. به عنوان مثال یکی از کاربردهای مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) برای مقابله با آپلیفت در شکل 2-ج نشان داده شده است. مزایای استفاده از سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  در سازه­های دوخت به کف شامل موارد زیر است:

1- حجم بتن دال نسبت به وزن مرده دال کاهش می­یابد

2- حجم خاکبرداری و (یا) تخلیه آب از محل (پمپاژ آب به بیرون) کاهش می­یابد

معایب استفاده از سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  زمین در سازه­های دوخت به کف شامل موارد زیر می­باشد:

1- تغییرات بالقوه زیاد در نیروی مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ناشی از نشست و بلندشدگی سازه

2- دشواری در اجرای اتصال ضد آب در سطح مشترک دال سازه­ای و مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)

3- تغییرات در تنش دال

مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) سنگ در پایدارسازی سدهای بتنی کاربرد دارد (شکل 2-د). جهت حصول استانداردهای ایمنی کنونی با توجه به الزامات لرزه­ای و بار سیل در سدهای موجود ممکن است نیاز به پایدارسازی­های مضاعف و بیشتری باشد. مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)  مقاومت مضاعف در مقابل واژگونی، لغزش و بارگذاری لرزه­ای را تامین می­کند.

 

الف. دیوار حائل در بزرگراه                                                          ب. پایدارسازی شیب

ج. دال با مهارکوبی دوخت به کف در مقابل آپلیفت                              د. پایدارسازی سد بتنی

شکل 2- نمایش شماتیک کاربردهای مختلف سیستم مهارکوبی

 

شکل 3- نمایش شماتیک جاده­های depressed (با اختلاف سطح نسبت به زمین مجاور)