مانیتورینگ دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی یا نیلینگ(nailing)

اگر چه چندین هزار سازه میخکوبی (یا نیلینگ) در سراسر جهان ساخته شده ­اند، ولی صرفاً تعداد محدودی از آنها ابزارسنجی شده­ اند. نظارت بر عملکرد بایستی در اجرای هر دیوار پایدارسازی شده به روش  میخکوبی (یا نیلینگ) غیر معمول یا بحرانی در نظر گرفته شود. نمونه­ای از دیوارهای غیرمعمول یا بحرانی، دیوارهای پایدارسازی شده بلندتر از 10 متر، دیوارهای ساخته شده برای تعریض جاده زیر پل­های موجود، و دیوارهای با سربار خارجی بسیار زیاد می­باشند. همچنین، زمانیکه یک دیوار پایدارسازی شده به روش  میخکوبی (یا نیلینگ) دائمی برای اولین بار در یک شهر ساخته می­شود، توصیه شده است که نظارت بر عملکرد حتماً صورت گیرد. برای بررسی تغییر شکل­های بهره­ برداری و توسعه تنش­ها در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها و روکش دیوار پایدارسازی شده به عنوان تابعی از بار، زمان، و تغییرات محیطی همچون چرخه­ های انجماد- ذوب زمستانی، یک دوره نظارت حداقل 2 ساله بعد از ساخت توصیه شده است.

 • پارامترهایی که اندازه­گیری می­شوند

مهم­ترین اندازه­ گیر­ی­ها از عملکرد کلی دیوار پایدارسازی شده ، تغییر شکل دیوار یا شیروانی در طی و بعد از ساخت می­باشد. انحراف سنج­ها در امتداد دیواره و در فواصل مختلف از هم داده­های مفهومی­تری از تغییر شکل­های زمین، تامین می­کنند.

لیست زیر المان­های مهمی را که باید در تدوین یک روش سیستماتیک برای طرح برنامه نظارت بر عملکرد دیوار پایدارسازی شده  با استفاده از ابزارسنجی ژئوتکنیکی در نظر گرفته شوند، ذکر می­کند:

* جابجایی­ها و حرکات افقی و قائم رویه دیوار پایدارسازی شده

* جابجایی­های موضعی یا زوال المان­های روکش

* زهکشی زمین

* عملکرد هر سازه­ای که توسط زمین مسلح نگهداری شده است، همچون جاده­ها، پی یا پایه تکیه­ گاه پل­ها، و شیروانی­های بالای دیوار

* بارها در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها، با توجهات ویژه به بزرگی و موقعیت بار حداکثر

* توزیع بار در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها ناشی از سربارها

*تغییرات بار در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها در گذر زمان

* بار میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) در رویه دیوار پایدارسازی شده

* دما (می­تواند موجب تغییرات اساسی در سایر پارامترها گردد و همچنین بر قرائت­های ابزار سنجی تاثیر گذارد)

* بارندگی (اغلب موجب تغییر در سایر پارامترها می­شود)

 • برنامه پایش عملکرد دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی یا نیلینگ

برای حصول داده­ های عملکرد کلی دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ)، بایستی نظارت در طی ساخت دیوار پایدارسازی شده اجرا شود. معمولاً طرح نظارت بر عملکرد حداقل بایستی شامل ارزیابی موارد زیر باشد:

* جابجایی­های افقی رویه با استفاده از نشانه­های سطحی روی روکش و روش­های مساحی، و انحراف سنج­هایی که در فاصله کوتاهی پشت روکش (معمولاً 1 متر) نصب شده­ اند

* جابجایی­های افقی و قائم بالای روکش دیوار پایدارسازی شده و سطح زمین پشت روکش شاتکریت، با استفاده از روش­های چشمی مساحی

* ترک­های زمین و سایر نشانه­ه ای آشفتگی در سطح زمین بالای دیوار پایدارسازی شده، از طریق بازرسی­های چشمی روزانه در طی ساخت و اگر لازم باشد، نصب گیج ترک در دو طرف ترک

* جابجایی­های موضعی و یا زوال روکش با استفاده از بازرسی­های چشمی و ابزارهایی همچون گیج­ ترک

* رفتار زهکشی سازه، بویژه اگر در طی ساخت آب زیرزمینی مشاهده شود، زهکشی را می­توان بطور چشمی بوسیله مشاهده نقاط خروجی یا از طریق پیزومترهای  که پشت روکش نصب شده­ اند، نظارت کرد.

نظارت بر عملکرد دیوار پایدارسازی شده می­تواند دقیق­تر و کاربردی­تر بوده و در طی یک دوره زمانی طولانی ­تر برای اهداف زیر ادامه داشته باشد:

 • تایید ترازهای تنش طرح و نظارت بر ایمنی حین ساخت
 • اصلاح پروسه­ های ساخت برای اهداف ایمنی یا اقتصادی
 • کنترل نمودن نرخ سرعت ساخت
 • ارتقاع دانش رفتار سازه برای تامین یک مرجع اساسی در طراحی­های آینده و بهبود پروسه­های طراحی و کاهش هزینه­ ها

برنامه نظارت مفهومی بایستی شامل موارد زیر باشد:

 • نظارت و بازبینی گیج­های کرنش در امتداد طول میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) برای تعیین بزرگی و موقعیت حداکثر بار میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ). بطور ایده­ آل، گیج­های کرنشی بر روی میلگرد بطور جفت، و از بالا تا پایین در فواصل 5/1 متری نصب می­شوند. انتهای میلگرد بایستی منقش شود چنانکه بتوان زاویه نهایی گیج کرنشی را بررسی نمود.
 • لودسل­ها برای اندازه­ گیری بارها در سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)؛ داده­های بار در نزدیکی سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) را عموماً می­توان با کیفیت بالا به کمک لودسل­ بجای استفاده از گیج­های کرنشی نصب شده بر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) بدست آورد.
 • انحراف سنج­ها برای اندازه­ گیری جابجایی­های افقی سازه. انحراف سنج­ها بایستی در فواصل افقی مختلف حدوداً برابر با ارتفاع دیوار پایدارسازی شده، از سطح زمین در پشت روکش دیوار نصب شوند. آرایش معمول انحراف­سنج برای یک طرح نظارت مفهومی، در شکل 2 نشان داده شده است.

در تمامی برنامه­های نظارت، بایستی یک طرح سیستماتیک مناسب توسعه یابد. گام اول، تعریف هدف اندازه­ گیری­ها می­باشد. برای پاسخ به سوالات مشخص در یک پروژه بایستی ابزار مناسبی انتخاب و نصب شود. اگر سوال مشخصی وجود نداشته باشد، دیگر ابزارسنجی معنایی ندارد.

شکل 1. نمونه­ای از ابزارسنجی دیوار پایدارسازی شده (منبع: Byrne et al., 1998)

 • ابزارهای پایش عملکرد دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ)

ابزارهای نظارت بر عملکرد دیوار پایدارسازی شده بایستی بر اساس پارامترهای مد نظر اندازه­گیری، دقت و سادگی ابزارها، و تطابق آنها با ابزارهای بازخوانی مشخص شده برای پروژه انتخاب شوند. ذیلاً بحث مختصری از انواع مختلف ابزارهای نظارتی که معمولاً برای ارزیابی عملکرد دیوار به کار برده می­شوند، ارائه شده است:

 • انحراف سنج­ها

انحراف سنج­ها، ترجیحاً در حدود 1 متر پشت رویه دیوار پایدارسازی شده نصب می­شوند و اطلاعاتی مفهومی در خصوص تغییر شکل دیوار پایدارسازی شده تامین می­کنند. انحراف سنج­ها یک تکنولوژی معتبر و شناخته شده می­باشند و توسط تولید کنندگان مختلفی تولید می­شوند.

 • نقاط مساحی

تغییر شکل رویه دیوار پایدارسازی شده را می­توان مستقیماً با استفاده از روش­های مساحی چشمی یا بطور غیر مستقیم با تجهیزات الکتریکی اندازه­گیری فاصله (EDM) اندازه­گیری نمود. همچنین، جابجایی­های زمین پشت دیوار پایدارسازی شده را می­توان بوسیله نظارت و بازبینی یک ردیف از نقاط سطح زمین که در پشت رویه دیوار پایدارسازی شده و در فاصله افقی حداقل برابر با ارتفاع دیوار پایدارسازی شده علامت گذاری شده­اند (شکل2) تخمین زد. همچنین، منشورهای بازتابنده نصب شده بر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های منتخب امکان اندازه­گیری­های الکترونیکی تغییر شکل­ها را از روی نقاط واقع بر روی دیوار پایدارسازی شده فراهم می­آورند. سیستم مساحی معمولاً  قادر به اندازه­گیری جابجایی­های افقی و قائم با دقت 3 میلیمتر یا بیشتر می­باشد.

 • گیج­های کرنشی

میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­هایی که با گیج­های کرنشی ابزار سنجی شده­ اند، امکان تامین و برآورد توزیع بار میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) در حین پیشروی خاکبرداری و بعد از تکمیل دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ) را فراهم می­آورند. گیج­های کرنشی مرسوم، بارهای حمل شده توسط دوغاب و میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) را اندازه می­گیرند و در نتیجه بسته به میزان مشخصه­ های تغییر شکل درجای دوغاب و اندرکنش بین دوغاب- دیوار گمانه، ارزیابی هر دو مورد دشوار می­باشد.

این روش می­تواند مشکلات تفسیر داده­های اندرکنش دوغاب- میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، را بر طرف کند. چونکه دوغاب دارای مقداری مقاومت کششی می­باشد، بخشی از بار کلی را حمل خواهد نمود. بنابراین، در حالیکه اندازه­گیری­ های کرنش در دوغاب و میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)  براحتی قابل حصول می­باشد، تبدیل دقیق این انداره ­گیری­ ها به بارهای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، دشوار می­باشد.

 

 

لودسل­ها در سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)

لودسل­ها برای تامین اطلاعات در خصوص بارهای واقعی توسعه یافته در روکش، در سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها نصب می­شوند.

 

(الف)                                                            (ب)

 

شکل 2. انحراف سنج الف) افقی ب)افقی درجا