ساعات کاری:   ‌17:00-8:00    نشانی: تهران،  سعادت آباد، بلوار پاکنژاد شمالی،  بالاتر از چهار راه سرو،  پلاک27،  واحد3      تلفن:22129813-021 

اهمیت موضوع گودبرداری و اجرای سازه‌ نگهبان در چیست؟

در اغلب پروژه‌هاي ساختمانی ، فعالیت‌هاي  اجرایی با عملیات خاکبرداري / گودبرداري در زمین محل اجرا آغاز می‌گردد. این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود اختصاص می‌دهد بی‌شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی پروژه محسوب می‌گردد.

اهمیت مرحله گود برداري پروژه، جهت اجرای سازه نگهبان، صرفا به لحاظ وجود پیچیدگی‌هاي فنی نیست. معمولا با آغاز عملیات گودبرداري، مالکین ساختمان‌هاي همجوار ( در صورت وجود ) از وقوع رخدادهاي احتمالی ناشی از گود برداري از نگرانی منطقی اي برخوردارند. این نگرانی بالقوه در صورتیکه در این دسته از ذینفعان پروژه، به صورت منطقی و از مناظر فنی و مدیریتی، مدیریت نگردد ، با عث می‌گردد حس نگرانی به نارضایتی شدید  تبدیل گردد. این نارضایتی باعث می‌شود فضاي اجرایی معمول پروژه را از وضعیت عادي خارج نموده و سبب گردد میزان ریسک متصور براي پروژه، به شدت افزایش یابد. از این‌رو در اداره پروژه‌هاي عمرانی همواره مهندس پروژه بایستی علاوه بر مدیریت مهندسی پروژه به مدیریت حوزه‌هاي مختلف در پروژه خصوصا مدیریت ذینفعان نیز توجه جدي داشته باشد.

بی تردید اجراي صحیح سازه نگهبان صرفنظر از اهمیتی که از  بعد فنی براي آن متصور است، همواره در تامین رضایت ذینفعان نیز بطور غیر مستقیم تاثیرگذار است. روش سازه نگهبان خرپایی از جمله روش‌هایی است که بطور گسترده به جهت پایدارسازی گودهای شهري مورد استفاده قرار می‌گیرد. در دسترس بودن مصالح مورد نیاز،  نصب سریع  و عدم نیاز به دانش و فن‌آوري پیچیده، از جمله مواردي هستند که باعث شده‌اند بکارگیري این نوع سازه نگهبان در بین مهندسان و مجریان از اقبال خوبی برخوردار باشد.

منبع : راهنمای عمومی مهندسین ناظر، شماره1-2 ، آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن‌تر سازه‌های نگهبان خرپایی، نسخه01، معاونت فنی و مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران