توضیحات پروژه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش ترکیبی نیلینگ (میخکوبی)، مهارمورب و اجرای عملیات زهکشی و اجرای سازه اسکلت بتنی

نام کارفرما: آقای مهندس قدیری

تاریخ اجرا:  تیر ماه 99

محل پروژه: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی

توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، در زمینی به مساحت 430 متر مربع