ساعات کاری: ‌8 صبح تا 5 – نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکنژاد شمالی، بالاتر از چهار راه سرو، نبش کوچه سپیدار، پلاک27، زنگ3، طبقه2 – تلفن: 88887043-021

ویژگی‌هایی نقشه‌های اجرایی در پروژه‌های پایدارسازی گود به روش نیلینگ

مجموعه نکات زیر مشمول مبحث نقشه هاي اجرایی می باشند:

  • وجود مشخصات فنی- اجرایی کامل (حداقل قطر حفاري، کیفیت دوغاب تزریق، نحوه پنل برداري، همپوشانی شبکه هاي فولادي و فشار تزریق و زمان کشش المان هاي انکر و …) الزامی است.
  • وجود پلان سازه‌ها و سربارهاي اطراف محل گودبرداری و اجرای پایدارسازی و تیپبندي بر این اساس و مطابقت آن با تراز و سربار سازه‌هاي اطراف الزامی است.
  • رعایت توپوگرافی زمین در تیپبندي و موقعیت نقطه 00/0 و تراز گودبرداري نهایی در نقشه ها الزامی است.
  • وجود نماي دیواره‌ها و مقاطع مربوط به هر تیپ در مجموعه نقشه هاي اجرایی الزامی است.
  • وجود جزئیات اجرایی کامل همانند جزئیات اتصال نیلها، انکرها، شمع‌ها و … الزامی است.
  • وجود جزئیات زهکش جداره‌ها (مشتمل بر زهکش‌هاي نواري و زهکش‌هاي عمقی) الزامی است.
  • کنترل عدم تداخل شمع‌هاي فولادي با ستون‌هاي سازه اصلی پروژه اهمیت بالایی دارد.
  • وجود پلان پایش جداره‌هاي گود از اهمیت بالایی برخوردار است.
  • مشخص کردن محل تاسیسات شهري در مقاطع مختلف طرح پایدارسازي الزامی و بسیار با اهمیت است.
  • ذکر میزان نیروي پس تنیدگی انکرهاي استرندي و مونوبار با توجه به ظرفیت تسلیم المان فلزي در نقشه‌ها الزامی است.

منبع: راهنمای عمومی مهندسین ناظر، شماره 2-2، آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ، شماره 01