شمع های ستونی در مقایسه با شیت پایل های مورد استفاده در پایداری سازی گود از مزایای إیل برخوردار هستند:

 1. ایجاد صدا و لرزش کمتر
 2. سختی بیشتر
 3. مانع از گودبرداری های حجیم اضافی می گردند
 4. کمک بیشتر به کنترل تغییر شکل های زمین می نمایند

مدل های مختلف دیوارهای شمعی مدفون 

 1. دیوار پیوسته (Contiguous wall)
 2. دیوار سکانتی (Secant Wall)
 3. دیوار تانژانتی (Tangant Wall)

ویژگی های دیوار شمعی پیوسته 

این نوع از شمع ها با فواصل بسیار کمی در کنار یکدیگر ساخته می شوند.

علت اقتصادی بودن این دیوار در واقع اوگرهای ارزان و وجود تجهیزات مناسب اوگرها برای حفاری شمع های جدا ازهم می باشد.

عوامل موثر در تعیین قطر و فاصله دهانه های شمع ها

 1. نوع خاک
 2. سطح آب های زیرزمینی
 3. بزرگی مقدار فشارهای طراحی

در این نوع از شمع ها باید از ایجاد دهانه های بزرگ بین شمع ها جلوگیری گردد که این امر در واقع موجب ریزش خاک موجود در حد فاصل دو شمع در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …)  می گردد.

نام این شمع ها به صورت مخفف CFA (Contiguous Flight Augor) می باشد. که محدوده قطر این نوع شمع ها بین 300 تا 1000 میلی متر می باشد.

شمع های CFA مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) از دیوارهای دیافراگمی به علت کاهش زمان اجرا و هزینه ها و عدم نیاز به گل بنتونیت در گودبرداری های کوچک تا متوسط مناسب می باشد.

شمع های CFA در پایدارسازی گودهای (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) موجود در منطق شلوغ شهری به خصوص در مکان هایی که سایر سیستم های پایدارسازی موجب دست خوردگی سازه های مجاور می گردد بسیار کاربردی می باشد. این نوع از شمع ها حرکات زمین را در قسمت پشت گود را نیز محدود می نماید.

V.R. Godavarthi, and N. Katragadda, “Contiguous Pile Wall as a Deep Excavation Supporting System”, Issue 19, P.P. 144-160, 2011.

 1. Ufuk Ergun, “Deep Excavations”, Electronic Journal of Geotechnical Engineering, P.P. 2-34, 2008.