ساعات کاری:   ‌17:00-8:00    نشانی: تهران،  سعادت آباد، بلوار پاکنژاد شمالی،  بالاتر از چهار راه سرو،  پلاک27،  واحد3      تلفن:22128795-021 

علت اجرای آب‌بندی در دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان چیست؟

آب می‌تواند از میان درز و ترك‌هاي بسیاري از مواد مختلف مانند بتن، سنگ و آجر عبور کند. تا به حال ساختمان‌ها و سازه‌هاي زیرزمینی فراوانی دچار نشت شده‌اند. به طور تجربی مشاهده شده است، نیمی از دیوارهاي حائل و یا زیرزمین‌ها در طول دوره بهره‌برداري خود دچار نشت می‌شوند.

اما سوال اساسی این است که چرا این سازه‌ نگهبان دچار نشت می شوند؟ ساده ترین پاسخی که می توان به آن داد این است که چون در اکثر مواقع سطح آب زیرزمینی بالاست، فشار هیدروستاتیک ناشی از آب باعث جریان آب به داخل سازه و در نتیجه نشت آن شده است.

درز و ترك‌هایی که در طول سازه در نیلینگ به وجود آمده‌اند و همچنین عدم اجراي یکپارچه سازه، باعث به وجود آمدن مسیر آب در سازه شده است. شکل 1 برخی راه هاي نفوذ آب به دیوار حائل را نشان می‌دهد. آب در این شکل می تواند به صورت مایع یا بخار نفوذ کند.

نتایج نشت آب به دیوار حائل:

نشت آب به دیوار ممکن است در حین ساخت و یا در حین بهره برداري اتفاق افتد.

مشکلات نشت آب در حین ساخت:

  • تاخیر در برنامه‌ریزي پروژه به علت عقب ماندن از برنامه اصلی ·  هزینه تعمیر قسمت‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند ·  مسئولیت حقوقی در برابر خرابی‌هاي به وجود آمده ·  هزینه ها و جریمه‌هاي قانونی
  • تضعیف عملکرد سازه‌اي دیوار مشکلات نشت آب در حین بهره برداري ·  هزینه‌هاي تعمیر  · هزینه‌هاي وارد بر سازه  · بستن دسترسی به زیرزمین ·  آسیب به مواد موجود در زیرزمین ·  آسیب به ادوات برقی و سیم کشی ساختمان  · مسئولیت حقوقی در برابر خرابی‌هاي به وجود آمده  · هزینه‌ها و جریمه‌هاي قانونی   · تضعیف عملکرد سازه‌اي دیوار اهمیت انتخاب درست سیستم آب‌بندي صرف نظر از مدیریت ریسک ناشی از نفوذ آب، یکی از مهم ترین پارامترها در رفع نشت، انتخاب درست و دقیق محصول آب‌بندي است. هر روش مزایا و معایب خاص خود را دارد. کارفرما با توجه به خواسته‌هاي خود باید روش صحیح آب‌بندي را انتخاب نماید.